Начална страница

Проект enGAGING

Обучението в областта на предприемачеството, както и подкрепата за създаването и растежа на нови бизнес начинания са едни от трите ключови области, на който ЕК ще обърне специално внимание до 2020 г.

Този вид обучение ще допринесе за изграждането на предприемаческото мислене на младите граждани на Европа, за да увеличи процентът на бизнес стартиране и оцеляване, както и да даде тласък на растежа и иновациите в малките и средни предприятия. По този начин ще се стимулира растежа на възможностите за заетост в средносрочен план.

enGAGING ще помогне на младите предприемачи да придобият нови умения, както и да научат нови стратегии, които да допринесат за тяхното развитие.