Intelektualni Outputi

Skills Adaptation Decision Explorer

Istraživač vještina

Output se sastoji od zbirke podataka o poduzetničkoj obuci: ključne, postojeće, nastajuće i nedostajuće vještine i povezane potrebe za obukom. Druga zbirka modula obuke koja će biti dostupna na daljinu će biti napravljena i povezana s prvim dijelom zbirke. Metodološki vodič je sastavljen od operacijskih alata i najboljih praksi grupiranih prateći strogu metodologiju analize potreba za obukama. Istraživač vještina je interaktivna platforma za podršku donosiocima javnih odluka, poslovnim trenerima i akceleratorima. SADx koncept će biti dizajniran kao alat za usmjeravanje počevši od različitog skupa početnih opcija: opcije za prilagodbu vještina, metode donošenja odluka, scenarije poduzetničkih obuke i socio-ekonomske scenarije

Alati i proizvodi

Interactive Repository of Best Practices and Innovative Training Schemes

Interaktivno spremište najboljih praksi i interaktivnih nacrta obuka

Spremište je katalog najboljih praksi prikupljenih od strane partnera koristeći zajednički predložak, predstavljajući osnovni alat za nadograđivanje u provedbi enGAGING projekta. Prikupljene dobre prakse će služiti za stvaranje inovativnih praksi u visokom obrazovanju i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju na polju službenog i neslužbenog učenja strateških vještina u poduzetničkim obukama.

Alati i proizvodi

Training plan and module's material

Plan obuke i materijal za module

Pribor za obuku je ekstenzivno spremište koje sadržava cjelokupne alate za učenje i edukaciju povezano s:

 • 1. Obuke za trenere;
 • 2. Terenski projekti kao neformalna obuka za unaprjeđivanje vještina;
 • 3. Aktiviranje i upravljanje trajnom mrežom za učenje koja povezuje poslovne akceleratore, poslovne škole, istraživačke centre i donosioce javnih odluka/javne institucije.

Alati i proizvodi

enGAGING Guide to Community-based Inventorying of Soft and Hard Skills for entrepreneurship coaching

enGAGING Vodič za inventuru intelektualnih i tehničkih vještina baziranoj na zajednici

Intelektualni output je metodološki vodič o tome kako bazirano na zajednici pronaći set sposobnosti koji će biti koncipiran, alate za fokusiranje i metode za:

 • 1. Identifikaciju sličnosti i snaga u setu sposobnosti;
 • 2. Identifikaciju razlika, slabosti i praznina;
 • 3. Odraz ključnih praksi;
 • 4. Identifikaciju referentne točke;
 • 5. Aktivaciju kooperacije i inovacije za širenje i razmjenu.

Game-hacking competence profile guidelines

Smjernice za profil Game-hacking sposobnosti

Intelektualni output 7 je vodič za potvrđivanje profila sposobnosti visokog standarda kroz definiranje standarda kvalitete koji treba biti ispunjen od strane svih tijela koja žele postati dio uspostavljene Mreže. Uvjeti za uspostavljanje kriterija će biti definirani kroz 3 koraka:

 • 1. Zbirka rezultata testne faze tečaja;
 • 2. Dijeljenje ideja i rješenja među projektnim partnerima;
 • 3. Uspostavljanje završnog kriterija za profil sposobnosti.

enGAGING OER

enGAGING otvoreni edukacijski resursi

Spremište otvorenih edukacijskih resursa i masovnih otvorenih online tečajeva u svrhu omogućavanja službenih i neslužbenih puteva za učenje podržanih digitalnom obukom. Output će biti opremljen s interaktivnim alatom za odabir i skupljanje sadržaja masovnih otvorenih online tečajeva kako bi zadovoljili različite potrebe za učenjem. Biti će dostupni resursi masovnih otvorenih online tečajeva.

PLEF Standards and Guide

Standardi i vodiči za Osobni kurikulum za učenje

Ovaj intelektualni output će skupljati smjernice i standarde za Osobne kurikulume za učenje za enGAGING sektor.

Osobni kurikulum za učenje (PLEF) omogućava okvir za mješavinu osobnih kurikuluma te će ovaj intelektualni output biti fokusiran na osiguravanje izgradnje zajednice praksi za dijeljenje rješenja osobnih kurikuluma za učenje koji će pomoći u pribavljanju operativnih sadržaja i referenci u okviru enGAGING tema.