O PROJEKTU

Pristop

Strokovne izobraževalne institucije, zasebna podjetja in drugi pomembni akterji v poslovnem sektorju se soočajo z novimi izzivi in potrebami in konkurenco na trgu na podjetniškem področju.
Okrepitev javno-zasebnega sodelovanja in izmenjava dobrih praks v okviru EU je bistvenega pomena za izboljšanje ponudbe izobraževalnih podjetij. To je še posebaj pomembno na poslovnih področjih, ki temeljijo na kreativnosti in inovacijah.

Izobraževanje s področa podjetništva je interdisciplinarno in vključuje metodologije in pristope iz različnih disciplin. Sposobnost napovedovanja prihodnjih potrebnih znanj, sposobnost predvidevanja trendov in novih poklicnih profilov je ključnega pomena za nadaljnji profesionalni razvoj poklicnih kompetenc podjetnikov.

Projekt enGaging odgovarja na te potrebe tako, da ustvarja skupno platformo znanja za projektne partnerje, in ciljne skupine. Skupna platforma služi za izmenjavo dobrih praks, metodologij, pristopov in orodij z namenom okrepitve izobraževalnega sektorja na področju podjetništva. Cilj projekta je vzpodbujati podjetništvo kot glavno gonilno silo družbenega in ekonomskega napredka.

Cilji

enGaging projekt sestavlja množica specifičnih ciljev.

SC1

Prepoznavanje nastajajočih „trdih“ in „mehkih“ znanj in spretnosti, povezanih z novimi izzivi podjetniškega svetovanja.

SC2

Validirati med-področno in med-sektorsko metodologijo za analizo potreb, da bi bolje obvladovali učne rezultate in učne metode za dinamično dodatno izobraževanje.

SC3

Integrirati MOOC rešitve, ki vključujejo tako strokovnjake s področja igrifikacije, kot podjetniške svetovalce.

SC4

Testno usposabljanje in ovrednotenje znanja.

SC5

Pripraviti enotno platformo, ki povezuje „growth hacking“ strategijo in načelo „gamifikacije“ z namenom nadgradnje kompetenc poslovnih trenerjev (GAME-HACKERS).

SC6

Ustvariti unikaten profil znanj in sposobnosti GAME-HACKER-jev.

SC7

Create a Virtual Learning Hub in order to establish a network of European qualified game-hackers.